Loading...

Kontrola jakości

pojemników transportowych

Naszym głównym klientem są fabryki koncernu Volkswagena w Polsce. W roku 2015 uczestniczyliśmy w dużym face liftingu modelu Caddy i Transporter, gdzie sprawdzaliśmy jakość pojemników dostarczanych z całej Europy. Po pozytywnym odbiorze naszej pracy i uzyskanych rekomendacjach, zaproponowano nam kontynuację współpracy w 2016 i 2017 roku przy nowo powstałej fabryce we Wrześni.

MJ Polymers zajmuje się kontrolą jakości pojemników transportowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Kontrolowane pojemniki służą do transportu części na trasie od producenta (np. tłocznie blach, odlewnie, wtryskownie i inne) przez magazyny na linie montażowe.

Kontrolujemy

Kontrola pojemników nowych

Celem kontroli jakości pojemników nowo zakupionych jest:


ujawnianie błędów konstrukcyjnych i wykonawczych, które mogą spowodować uszkodzenia transportowanych części,nie dopuszczenie do użytkowania pojemników wadliwie wykonanych, które mogą ulec przedwczesnemu zużyciu podczas eksploatacji.

Dużym problemem dla zamawiającego pojemniki transportowe są ujawniające się wady po okresie gwarancyjnym. Wykrycie ich odpowiednio wcześnie może zapobiec zaburzeniom w ciągłości dostaw części na linie montażowe a w szczególności w systemie dostaw „just in time”.

W przypadku części odbieranych automatycznie przez ramie robota, źle wykonany pojemnik może doprowadzić do kolizji i uszkodzenia bardzo kosztownych urządzeń właściciela.

Kontrola pojemników używanych

Pojemniki, które są w ciągłej eksploatacji powinny być regularnie / okresowo kontrolowane.

Kontrole te mają za zadanie ujawnić pojemniki, które:uszkadzają części (np. w wyniku przesunięcia się baz/odbojników, skrzywienia podczas transportu / uderzenia wózkiem),są w złym stanie technicznym i jeżeli nie dojdzie do ich naprawy, będą musiały zostać wycofane z dalszej eksploatacji,mają poprzesuwane bazy pozycjonujące części w pojemniku, bądź są zdeformowane i mogą doprowadzić do uszkodzenia ramion robotów, które automatycznie pobierają części (kolizje na drodze poruszania się ramiona robota i części z „przeszkodami”).

Przykłady pojemników:

Pojemnik stalowy skrzyniowy

Pojemnik stalowy skrzyniowy

do odbioru manualnego
Pojemnik stalowy

Pojemnik stalowy

do odbioru automatycznego
Pojemnik stalowy

Pojemnik stalowy

do odbioru automatycznego
Pojemnik EPP

Pojemnik EPP

z tworzywa sztucznego
Pojemnik Tripplex

Pojemnik Tripplex

z tworzywa sztucznego
Pojemnik stalowy skrzyniowy

Pojemnik stalowy skrzyniowy

do odbioru manualnego
Pojemnik stalowy

Pojemnik stalowy

do odbioru manualnego
Pojemnik stalowy

Pojemnik stalowy

do odbioru manualnego

Co kontrolujemy

 • wymiary gabarytowe
 • przekątne pojemników
 • rozstawy łap
 • wymiary charakterystyczne
 • waga pojemnika – sprawdzenie zgodności z tarą
 • jakość spawów
 • jakość połączeń śrubowych
 • jakość połączeń nitowanych
 • występowanie otworów odpływowych
 • poprawność oznakowania
 • ostrość krawędzi
 • twardość baz (odbojników) z PU
 • grubość profili (w tym zamknięte)
 • grubość warstwy lakierniczej
 • jakość warstwy lakierniczej
 • relacje wymiarowe między częścią a pojemnikiem
 • zakres regulacji elementów ruchomych
 • poprawność działania elementów ruchomych
 • poprawność montażu baz
 • odwzorowanie kształtu baz (stalowych, z PU, PP, PE) względem części
 • przymierzenie części do pojemnika
 • sprawdzenie płaskości podstawy pojemnika na płycie traserskiej
 • sprawdzenie pojemnika z przymiarem pomiarowym

Czym dysponujemy podczas kontroli?

 


DOŚWIADCZENIE

 


PŁYTY TRASERSKIE

 


OPROGRAMOWANIE CAD

 


CERTYFIKOWANE NARZĘDZIA POMIAROWE

 


AUTORSKIE OPROGRAMOWANIE
DO ZARZĄDZANIA WYNIKAMI
KONTROLI

Naprawa pojemników

Firma MJ Polymers świadczy również pokontrolną usługę naprawy pojemników.
Pojemniki mogą być naprawiane i regulowane na terenie zleceniodawcy lub wykonawcy.